mandag 28. oktober 2013

Hva kan Askeladden lære deg om nettverksbygging?

For noen år siden tok jeg et Master of Management-studie på Handelshøyskolen BI. Der hadde jeg gleden av å studere med en veldig rar og veldig hyggelig professor som het Paul Moxnes. Kanskje var han ikke professor, men han tilfredsstille alle assosiasjoner jeg har til en professor. Han var distre, faglig sterk, støvete og ubarbert. Hvis han hadde vært kjemiker ville sikkert laboratoriet hans vært fylt med boblende, rykende reagensrør, men faget hans var psykologi. Moxnes hadde flere underlige tanker om psykologifaget. En av dem var at man kan finne mye psykologi i god litteratur og eventyr. Det er en besnærende tanke, at gode historier overlever hvis de på en god måte beskrivende noe grunnleggende i menneskelig samhandling.

Det er fem år siden jeg møtte Moxnes. I dag jobber jeg i en nettverksorientert bedrift, og forleden innså jeg at Moxnes kanskje hadde rett. Jeg leste eventyr for barna for barna (Asbjørnsen og Moe), og da slo det meg at eventyrene lærer oss noen grunnleggende ting om nettverk mellom mennesker.

Nettverk mellom mennesker omtales ofte i mediene, som regel i forbindelse med at noen har fått en jobb eller et privilegium de ikke skulle hatt siden de har innflytelsesrike venner. Dette er den mørke siden av nettverk. Det er noe urovekkende ved at det finnes usynlige bånd som knytter personer sammen, på tvers av organisasjoner og byråkratier. Bånd som gjør at individer kan lure til seg ting de egentlig ikke har fortjent. Men nettverk handler egentlig om mye mer. Nettverk handler i enda større grad om å hjelpe andre, og eventyrene har i generasjoner forsøkt å lære oss dette.

Hvis du ønsker å bygge et godt personlig nettverk kan Askeladden lære deg to viktige ting:

1. Nettverk handler om å gi - ikke om å få
En rød tråd i folkeeventyrene er at de råder deg til ikke å være selvisk. Moralen Askeladden forsøker å vise deg er at det lønner seg å hjelpe andre. Per og Pål går forbi den gamle kjerringa med nesa i stubben (Askeladden og kongens harer), mens Espen Askeladden hjelper henne og deler det lille han har med henne. Han hjelper kjerringa uten å forvente gjengjeld. Han vet ikke da vite at kjerringa etterpå hjelper ham til å vinne prinsessen og halve kongeriket, men han hjelper henne likevel. Prinsippet om å hjelpe andre uten å forvente gjengjeld går igjen i flere av eventyrene. Slik er det også med nettverk. Den som forstår at nettverk handler mer om å gi enn om å få, holder nøkkelen til å bygge mange gode relasjoner.

2. Nettverk handler ikke om her og nå
"Jeg har slikt å føre og slikt å gjøre at jeg fører vel den med", sier Askeladden når han finner en gammel skosåle. "Kast den" sier brødrene hans, men Askeladden har forstått at ingen kjenner fremtiden. Han har ikke bruk for skosåler, bukkehorn eller døde skjærunger, men han tar vare på dem likevel. Etter hvert som tiden går er det tingene han har tatt vare på som gjør at han målbinder prinsessen og vinner halve kongeriket. Slik er det også med nettverk. Du kan aldri vite hva en person du møter vil bety for deg i fremtiden. De beste nettverksbyggerne er dem som evner å ta vare på relasjoner, og gi, uavhengig av om personen de møter er i posisjon til å hjelpe tilbake. Kanskje burde vi alle bli litt bedre til å tenke "Jeg fant, jeg fant!" når vi møter nye mennesker.

(Sverre Haugen, @sverrehaugen)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar