mandag 27. mai 2013

Hvorfor jeg elsker jobben min


Det er ikke mange ting som har større påvirkning på et menneskes liv enn valg av første arbeidsgiver. Første arbeidsgiver former hvordan man ser på livet som yrkesaktiv og hvordan man ser på seg selv. Første arbeidsgiver åpner noen muligheter for videre karriere, og lukker andre (det kan du lese mer om her). Kort sagt er første arbeidsgiver litt som det første kysset, eller det å lære seg å sykle: en stor ting.


Hvem som ble min første arbeidsgiver var tilfeldig. Et tilfeldig visittkort plukket opp på en karrieredag førte til en søknad om sommerjobb. En sommerjobb som førte til et jobbintervju. Et jobbintervju som førte til ti år med hos min første arbeidsgiver. Min historie er kun min egen, men jeg tror valg av arbeidsgivere ofte er preget av tilfeldigheter.

En av tingene jeg elsker ved jobben min er at vi synliggjør muligheter for folk. Vi hjelper mennesker å se muligheter de ikke visste om. Muligheter de kanskje ikke hadde funnet uten oss. Gitt måten vi jobber på er det ikke alltid vi fanger opp når dette skjer, men når vi gjør det gir det meg en personlig følelse av mening. Min jobb betyr noe for noen! Før helgen tikket følgende e-post inn til min kollega, Julie, og siden videre til meg. Selv om den ikke er den eneste av sitt slag gjorde den meg (oss) så glad at jeg besluttet å dele den med resten av verden. Dette er hvorfor jeg elsker jobben min (navn og selskaper er maskert): 

"Hei Julie,
Jeg vet ikke om Sverre har nevnt noe, men jeg må få dele en god nyhet med deg.
Som du vet skal jeg begynne å jobbe til høsten. I den forbindelse har jeg fått to jobbtilbud, begge fra arbeidsgivere jeg har stiftet kjennskap til gjennom NovaAgentum. Med et luksusproblem, hvor jeg fant meg selv i en situasjon med jobbtilbud både fra [selskap 1] og [selskap 2], landet jeg til slutt på sistnevnte.
Poenget er at jeg nok en gang må berømme dere for innsatsen dere gjør! Jeg mistenker at situasjonen kanskje hadde vært annerledes om jeg ikke hadde vært en del av deres fantastiske nettverk. Så nok en gang: innsatsen deres gir definitivt resultater!
Jeg håper at vi treffes lenger nede i veien, sannsynligvis gjennom nettverket NovaPro.
Takk for et flott år!
Mvh,[avgangsstudent]"

Til slutt har jeg lyst til å si takk til deg som sendte denne e-posten: Takk for at du minner oss på at jobben vi gjør har verdi! Æren for å ha fått to spennede jobbtilbud er din alene, men det gir oss uendelig stor glede at vi har vært med på å synliggjøre muligheter som tilfeldighetene ellers kunne holdt skjult for deg. 

torsdag 2. mai 2013

Hva gjør at noen blir ledere og andre ikke?

Dette innlegget er en kopi av innlegget som ble publisert 14. April på NovaAgentums blogg- Vox Nova: 
Jeg heter Sverre Haugen, er 36 år gammel, og har det siste halve året jobbet som leder for NovaAgentum. Vi er et lite selskap som hjelper større selskaper (som Nordea, SEB, Steria, Schibsted, Orkla, Accenture, Microsoft, Hewlett Packard, Kraft Foods/Mondeléz International, Computas, Norges Bank og Coca Cola) med å synliggjøre mulighetene de kan tilby flinke folk. Dette innlegget handler ikke om meg, men om hva som skal til for å at andre skal gi deg lederansvar.
I forskning på ledelse og personlighet er det noen funn som er statistisk signifikante. Ser man på Big5 personlighetsvurderinger finner man at personer som får lederansvar ofte scorer lavt på Nevrotisisme men høyt på Ekstraversjon, Åpenhet og Samvittighetsfulhet. Hvis man derimot ser på lederne som presterer best, erstattes Samvittighetsfulhet av Medmenneskelighet. Satt på spissen er det drittsekkene som sluttfører som får lederansvaret, men de sympatiske igangsetterene ville oftere levert gode resultater som leder.
Personlig har jeg ikke alltid sett meg selv som leder, men jeg har vært heldig og hatt ledere som har sett lederen i meg. De har trukket meg frem og gitt meg ansvar som jeg ikke har bedt om selv. Det gjør at jeg har sittet i roller med lederansvar, lenge før jeg følte meg som en leder. Men hva var det de så i meg som ikke jeg så selv? Jeg ringte personene som gav meg mine tre første formelle lederroller spurte dem dem et enkelt spørsmål: Hvorfor gav du meg lederansvar?
Naturlig nok var det variasjon i svarene jeg fikk. Den røde tråden var at de hadde sett en form for smittende motivasjon, og en evne til å levere resultater. Likvel slår det meg at svarene var like individuelle som personenen jeg spurte. Og det er kanskje ikke så rart? Jeg vet at jeg passer godt samme med noen ledere, og dårlig sammen med andre. På samme måte er det vel åpenbart at en leder velger sine mellomledere i henhold til egen stil og egne preferanser?
Vi i NovaAgentum har dessverre ingen fasit på hva som skal til for at du får lederansvar. Derimot har vi ganske god innsikt i preferanser både blant arbeidsgivere og blant de dyktige menneskene de ansetter. Som en avslutning på dette blogginnlegget ønsker vi derfor å dele hva noen av våre samarbeidspartnere ser etter i sine nye ledere. På et av våre tidligere eventer (Ledelsen Har Ordet, Januar 2013) spurte vi toppledere fra Nordea, Steria, Microsoft, Quartz+Co og Mondelez International om de tre viktigste egenskapene de så etter i personer det gav lederansvar. Her ser du hva de svarte:
Steria:
 • Stå fram som rollemodell
 • Faglig sterk
 • Kreativ
Mondelez International:
 • Nysgjerrig
 • Engasjert
 • Tydelig
Microsoft:
 • Intellekt
 • Mot
 • Utholdenhet
Quartz+Co:
 • Faglig sterk
 • Relasjonsorientert
 • Resultatorientert
Nordea:
 • Har en klar ambisjon
 • Fokus på kunden
 • Evne til å sette sammen team