tirsdag 5. februar 2013

Studenter - kom dere på LinkedIn!

Jeg fasiliterte nylig en paneldiskusjon med toppledere fra fem store bedrifter. I publikum satt femti yrkesaktive- de fleste med mindre enn fem års arbeidserfaring. Diskusjonen kom etter hvert inn på sosiale medier og viktigheten av disse som et ledelsesverktøy. En håndsopprekning viste at samtlige i lokalet var tilstede på LinkedIn (med ett unntak) og Facebook. På Twitter derimot var ingen av lederene aktive, mens halvparten av tilhørerne rakk opp hånden. Dette eksemplifiserer godt oppfatningen om at ungdommen leder vei på sosiale medier, mens ledergenerasjonen strever med å holde følge.

Noen dager etterpå drøftet jeg sosiale medier på twitter. Da slo det meg at når det gjelder LinkedIn er situasjonen motsatt. Nesten alle yrkesaktive er på LinkedIn, men det er nesten merkverdig få studenter som er det. Flere studenter "skjønner ikke greia" med LinkedIn og spør andre om hva som er viktig og riktig bruk av LinkedIn. Jeg kjenner igjen følelsen fra da jeg ganske nylig debuterte på Twitter. Løsningen for meg var å henvende meg til min yngre kollega (@JulieBrunsvik) som brukte twitter aktivt. Med dette innlegget ønsker jeg å synliggjøre for deg som studerer hva jeg mener "greia" med LinkedIn er og hvorfor du burde være tilstede i LinkedIn.
 
Bruksområdene til LinkedIn kan grovt sett deles inn i to. For det første kan du synliggjøre deg selv og din kompetanse, og for det andre kan du holde orden på ditt nettverk av bekjente og kontakter. Mye av det som skrives om LinkedIn handler om den første av disse to bruksområdene. Det skrives mye om hvordan du skal synliggjøre deg selv og din kompetanse slik at hodejegere som søker etter kandidater i LinkedIn finner deg. Ikke så rart, for dette er viktig og relevant, men ikke før du er i arbeid og kan være åpen for ny jobb.

Min påstand er at LinkedIn har begrenset verdi for deg som student når det gjelder å bli synlig i søkeresultater. Det finnes såpass mange arenaer hvor bedriftene kan møte og kartlegge studenter at LinkedIn-søk etter studenter enda ikke er veldig utbredt. Verdien av en god og beskrivende profil ligger på et annet plan. Innholdet i din LinkedIn-profil gir deg en viss kontroll over hva andre ser når de søker deg opp i Google eller andre søkemotorer. Verdien er med andre stor når det gjelder å selge deg selv til de som allerede har funnet deg. Jeg blir fremdeles imponert når jeg ser studenter som har en god profil og deler relevant faglig materiale via LinkedIn. Enda mer imponert blir jeg om studenten også har et stort nettverk, for det er gjennom nettverket den reelle verdien av LinkedIn ligger.

Så mange som åtte av ti personer får jobb gjennom nettverk, og tilsvarende er nok tilfellet når det gjelder nye forretningsforbindelser. Når jeg ser at du allerede som student har et stort nettverk, er det et tegn på at du har et stort nedslagsfelt. På samme måte som arbeid i studentforeninger lærer deg ting du ikke kan lære i en forelesning sier et synlig, stort nettverk noe om en verdi du tar med deg inn til arbeidsgiver. Vi er tross alt flokkdyr, og det vi ikke kan gjøre selv kan vi ofte løse gjennom bekjente. På samme måte er representerer nettverket ditt en potensiell verdi for deg. Kanskje har du ikke behov for å dra nytte av relasjonen med alle dine medstudenter i dag, men hvem vet hva du kan ha behov for i morgen?

Med bakgrunn i dette er min klare anbefaling til alle studenter å opprette en LinkedIn-profil så fort som mulig. Ikke for å være synlig i rekrutteringssammenheng (selv om det er en fin tilleggseffekt), men for å begynne å spare. Spar på medstudenter og kontakter du møter i næringslivet. Spar på venner og familie. Kanskje, en gang i fremtiden, vil koblingen du oppretter ha verdi for noen i ditt nettverk, eller kanskje vil den ha verdi for deg. Det du i alle fall med sikkerhet kan regne med, er at det ikke vil være noen ulempe å ha et stort katalogisert kontaktnett i årene som kommer.